top of page

About Honor

Mo Scéal : My Story

 

I've been teaching Irish to adults in Dublin for over 30 years. My mission is to promote the use of Irish in a positive, relaxed and fun atmosphere. The classes are made up of fascinating individuals from different backgrounds with various experiences of learning, and I use this to fuel exciting and engaging lessons.

Tá mé ag múineadh Gaeilge do dhaoine fásta i mBaile Átha Cliath le níos mó ná 30 bliain. Is breá liom daoine a spreagadh chun Gaeilge a úsáid ar bhealach atá spraoiúil. Tá gach duine ar a shuaimhneas agus tá aitmeasféar dearfach sa seomra ranga. Níl aon teorainn ó thaobh aoise nó ó thaobh cúlra oideachais de. 

Cén fáth? : Why?

 

Bualadh le daoine nua : Meet interesting people

Ranganna Comhrá : Conversation classes

Scileanna léitheoireachta agus éisteachta : Reading and listening skills

Pléigh cúrsaí reatha : Discuss current affairs

Bain triail as cur chuige nua dearfa : Try a new, positive approach to learning

bottom of page